Odśwież Stronę
Zakład Chemiczny
 
   Płyny do instalacji OZE

Oferujemy Państwu nasz najnowszy produkt wytwarzany dzięki realizacji inwestycji współfinansowanej w ramach RPO WŁ 2014-2020 o tytule: "Wykorzystanie wyników własnych B+R dla zwiększenia wydajności infrastruktury OZE" dedykowany nowoczesnym urządzeniom wytwarzającym energie cieplną ze źródeł odnawialnych.
Posiadamy:
* koncentrat płynu instalacyjnego o handlowej nazwie Glixotech
* koncentrat płynu instalacyjnego wzbogaconego jonkami srebra w rozmiarze nano o handlowej nazwie Glixotech eko.
Płyny są produkowane według autorskiej receptury ZCH WABA, w ich składzie znajduje się glikol polipropylenowy odzyskiwany w procesie zagospodarowywania pozyskanych z rynku odpadów.
Cechy naszych nowych płynó:
- utrzymują stabilność fizyczna i nie tracą cech funkcjonalnych do temperatury -35 st. C
- wydłużają żywotność instalacji o około 21%
- posiadają ochronę w postaci nanocząstek srebra.
Zapraszamy Państwa do współpracy. Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest Tomasz Jęcek 509 185 757
Rónocześnie informujemy, że odbieramy we własnym zakresie przepracowane płyny instalacyjne.


Powered by GreenDrago. Copyright 2008 - WaBa.